Microsoft App-V 4.6 naar 5.x conversie

met Geen reacties

Door het uitbrengen van Microsoft App-V 5 is ook de hele indeling van een App-V package aangepast. Een paar van de grote wijzigingen zijn bijvoorbeeld het vervallen van de “Q –schijf” en de PowerShell integratie. Als gevolg hiervan moeten eigenlijk alle App-V packages opnieuw gemaakt worden. Gelukkig heeft Microsoft hiervoor wat op bedacht.

Microsoft heeft namelijk in de App-V 5 Sequencer modules ingebouwd waardoor het mogelijk is om de packages die in App-V 4.6 gemaakt zijn te testen en eventueel te converteren naar een App-V 5 package. Op de machine waarop de test/conversie wordt uitgevoerd dienen onderstaande componenten aanwezig te zijn:

  • App-V 5.x Sequencer
  • PowerShell 3.0 (of hoger)

Importeren PowerShell module

Voor zowel het testen als het converteren dient de PowerShell module AppVPKGConverter geïmporteerd te worden. Deze module kan alleen in de 32-bits versie van Powershell geïmporteerd worden (dit omdat de 64-bits modules niet worden ondersteund). Om deze module te importeren volg je onderstaande stappen:

  1. Start de 32-bits versie van PowerShell op als administrator
  2. Importeer de module “AppVPKGConverter” via commandline: import-module AppVPKGConverterFikira powershell import module appvpkgconverter
    In de 64-bits versie van PowerShell krijg je de volgende foutmelding wanneer je probeert de module te importeren:Fikira powershell import module appvpkgconverter x64 error

 

Testen App-V 4.6 package

Het testen van het App-V 4.6 pakket gaat met het commando Test-Appvlegacypackage

Commandline: Test-Appvlegacypackage [Locatie App-V 4.6 Package]

Fikira Powershell Test-Appvlegacypackage no error

Zoals te zien hierboven zijn er geen errors te zien binnen dit package en kan het geconverteerd worden.

Indien een package niet geconverteerd kan worden zal het test resultaat dit ook aangeven. Hieronder een voorbeeld van een App-V package welke niet direct geconverteerd kan worden.

Eerst voeren we de test uit:

Fikira Powershell Test-Appvlegacypackage error Putty

Zoals je kunt zien geeft deze foutmelding aan dat het package pas geconverteerd kan worden als een niet ondersteund besturingssysteem uit het OSD bestand wordt verwijderd (‘…unless the target operating system restriction is removed from the OSD file’).

Deze actie is eenvoudig uit te voeren door de OSD file te openen en te controleren op dergelijke restricties. In dit geval volstaat het om de regel: <OS VALUE=”WinVista”/>  te verwijderen.

 

Als je het script na deze wijziging nogmaals uitvoert zal de foutmelding verdwenen zijn:

Fikira Powershell Test-Appvlegacypackage no error Putty

Vervolgens kun je het package daadwerkelijk gaan converteren.

 

Converteren App-V 4.6 package

Het converteren van het App-V 4.6 package gaat met het commando ConvertFrom-AppvlegacyPackage

Commandline: ConvertFrom-AppvlegacyPackage [Locatie App-V 4.6 Package] [Locatie nieuwe App-V 5.0 Package]

Fikira Powershell ConvertFrom-AppvlegacyPackage

 

Nu is het desbetreffende App-V 4.6 package geconverteerd naar een App-V 5 package in de map C:\Appv5

Fikira resultaat app-v 4.6 naar app-v 5 conversie

 

Slotwoord

De verwachting bij een App-V conversie traject ligt rond de 60% succesvolle conversies. Dit is natuurlijk erg afhankelijk van het applicatielandschap.

Mocht u vragen of assistentie nodig hebben bij een App-V conversie traject dan kunt u contact opnemen met Fikira. Tel: 088 528 28 28