Om systematisch kwaliteit te kunnen leveren, heeft Fikira van tevoren nagedacht hoe die kwaliteit bereikt kan worden, dit hebben we vormgegeven in het packaging proces voor packaging en applicatie virtualisatie projecten. Er zijn werkafspraken en procesvolgordes vastgesteld en het personeel van Fikira heeft de juiste opleiding, ervaring en passie. Voor Fikira is de definitie van kwaliteit: “Meer doen dan onze klanten van ons vragen en vanzelfsprekend verwachten.”

Het packaging proces bestaat volgens Fikira uit 2 hoofdfasen:

Fase 1: Voorbereiding:

  • Inventarisatie
  • Rationaliseren
  • Licensing

Fase 2: Uitvoering (per applicatie):

  • Intake
  • Packaging
  • UAT
  • Deployment