U heeft duidelijk voor ogen waar de nieuwe IT werkplek aan moet voldoen. Het doelplatform is ontworpen en de applicaties die aangeboden moeten worden zijn bekend. U bent klaar voor de werkplekmigratie.

Fikira heeft een methode ontwikkeld waarbij alle voorbereidingen op het juiste moment plaatsvinden. Risico’s op mogelijke vertragingen tijdens de migratie zijn hierdoor zo klein mogelijk. Applicaties zijn op tijd klaar en uitvoerig getest, uw organisatie weet wat er moet gebeuren en alle stakeholders weten wanneer de migratie zal plaatsvinden.

Fikira Methode

Met de Fikira Migratie Methode ligt de focus steeds op wat er op dat moment het belangrijkste is. Dit bereiken we met behulp van duidelijke afstemming, planning en communicatie. We toetsen voortdurend op kwaliteit en volledigheid alvorens we verder gaan naar de volgende fase. Hierdoor zijn er geen verrassingen bij de Go/No Go meeting.

Eén van de basisprincipes van de Fikira Migratie Methode is dat de gebruikersorganisatie wordt betrokken in de voorbereiding en de uitvoer. Elke (bijna) gemigreerde gebruiker ontvangt 2 surveys. De eerste survey richt zich op de mate waarin mensen bekend zijn met het project en wat de verwachtingen en consequenties ervan zijn. De tweede survey richt zich op het proces van de migratie. Deze laatste meting wordt uitgezet nadat de daadwerkelijke migratie voor de betreffende gebruiker is afgerond. Hiermee inventariseren we nazorgpunten en volgen deze direct op. Lessons learned uit iedere fase van het migratieproces worden volgens het Agile principe direct verwerkt waarmee het vervolg van de migratie soepeler zal verlopen.

Fikira Migratie Methode gebruikt de kwaliteitscirkel van Deming.
Plan do check act

Opdelen in migratie eenheden

Fikira zal samen met u de organisatie opdelen in logische migratie eenheden. Deze eenheden zijn groepen gebruikers of werkplekken die afzonderlijk gemigreerd kunnen worden. De gebruikers (keyusers) binnen een migratie eenheid worden betrokken bij de migratie voorbereiding en implementatie. Hierdoor ontstaat er draagvlak en maken we gebruik van de specifieke kennis van een afdeling die nodig is voor een succesvolle migratie.

Waarom Fikira

De medewerkers van Fikira hebben ruime ervaring op het gebied van werkplekmigraties. Zij zijn gespecialiseerd de belangrijkste taken van een werkplekmigratie:

  • In het in kaart brengen van het applicatielandschap ter voorbereiding op de migratie
  • Efficiënt packagen van applicaties voor de doelomgeving
  • Begeleiden van gebruikersacceptatietesten
  • Opzetten, inrichten en regievoeren van complexe werkplekmigraties.

Meer weten?

Neem direct contact op!