Richtlijnen gebruik logo:

  1. Het logo moet altijd voldoende duidelijk zijn. Daarom moet een minimumgrootte van 20 mm breed op drukwerk of 120px breed op het web worden gerespecteerd;
  2. Het logo mag enkel geschaald als de verhoudingen tussen de lengte en de breedte gelijk blijven;
  3. Het is niet toegestaan om delen van het logo te gebruiken;
  4. Het is niet toegestaan het logo te draaien of te spiegelen;
  5. Het logo mag enkel worden gebruikt op een neutrale achtergrond en mag niet direct worden geplaatst op een afbeelding;
  6. Het logo is altijd omringd door “witruimte”. Deze ruimte is minimaal 10% van de hoogte en de breedte van het logo.

Afwijken van deze richtlijnen is alleen mogelijk na overleg.