Ivanti – Session Variables in een Custom Action

met Geen reacties

Binnen de Ivanti Environment Manager Console (voorheen Appsense) is het soms noodzakelijk dat je een Custom Action gebruikt om bepaalde zaken te regelen. Vaak is het niet mogelijk om dit met de gewone beschikbare acties te regelen. Deze Custom Action geeft de beheerder de mogelijkheid om in system of gebruikers context een JScript , VBScript of PowerShell script te draaien. Via de Custom Action is het ook mogelijk om Session Variables aan te maken en/of te gebruiken. (Let op: Dit kan alleen in gebruikerscontext)

Het lezen en gebruiken van een ‘Session Variable’

Het toevoegen van een Session Variable aan een Custom Action kan gedaan worden via de optie ‘Insert > Session Variable’. Er volgt dan een lijst met beschikbare Session Variables waaruit gekozen kan worden. Na het kiezen van de gewenste Session Variable wordt er extra code in het script geplaatst.

Ivanti Custom Action om SessionVariable op te vragen

De ‘import-module’ regel zorgt ervoor dat de Ivanti Environment Manager cmdlet gebruikt kan worden. De onderste regel haalt de daadwerkelijke Session Variable op en maakt deze beschikbaar in het PowerShell script. Zo kan bijvoorbeeld de variabele $MyVar gevuld worden met de Session Variable door onderstaande regel te gebruiken:

$MyVar = (Get-SessionVariable "MySessionVariable")

Het aanmaken van een ‘Session Variable’

Het aanmaken van een Session Variable via een Custom Action is erg handig omdat deze variabele in een later stadium weer opgevraagd kan worden. Stel dat je bijvoorbeeld een XML bestand uitleest en een bepaalde waarde wilt gebruiken als parameter in een snelkoppeling, dan is het gebruik van een Session Variable via een Custom Action een prima methode om dat te doen. De waarde die vanuit de XML bestand gelezen wordt kan met behulp van Set-SessionVariable geplaats worden in een Session Variable. Zie afbeelding hieronder:

Ivanti Custom Action om SessionVariable aan te maken

Deze Session Variable is vervolgens beschikbaar in de gehele Environment Manager omgeving om te gebruiken. In het onderstaande voorbeeld wordt de hierboven aangemaakte Session Variable gebruikt in een snelkoppeling als Parameter.

Ivanti Environment Manager Shortcut Management gebruik van SessionVariable

Omdat Session Variables binnen de gehele Environment Manager omgeving beschikbaar zijn geeft het zelf aanmaken van deze variabelen via een Custom Action erg veel flexibiliteit. De variabele kan met behulp van PowerShell samengesteld worden (lezen uit een XML bestand, samenstellen uit andere variabelen, opvragen van data middels een WMI query, etc.) en daarna globaal beschikbaar worden gesteld.