Is Easy Software Deployment daadwerkelijk zo ‘Easy’?

met Geen reacties

Introductie 

De meeste (middel)grote bedrijven maken gebruik van een enterprise tool om applicaties aan te bieden aan gebruikers en machines. Deze enterprise tools zijn vaak erg duur of mogen alleen gebruikt worden indien het bedrijf een speciaal onderhoudscontract heeft met een software leverancier, zoals Software Assurance van Microsoft. Voor kleine en middelgrote bedrijven is een dergelijke tool vaak te duur en zij zijn dan aangewezen op alternatieven. Een dergelijk alternatief is Easy Software Deployment (ESD).

ESD logo

ESD biedt een eenvoudige manier voor het beschikbaar stellen van applicaties zonder alle extra opties die de meeste enterprise tools bieden. Hierdoor is het erg geschikt voor bedrijven die niet zitten te wachten op al die extra mogelijkheden (zoals het installeren van een besturingssysteem, uitgebreide software metering, enz.). Op dit moment biedt ESD ondersteuning voor Windows besturingssystemen van Windows XP tot en met Windows 8 (en alle daarbij behorende server varianten). Het is opvallend dat er nog geen ondersteuning is voor Windows 8.1 of Windows 10.

Test omgeving

Om te testen hoe eenvoudig het distribueren van software met ESD nu eigenlijk is hebben we een aantal tests uitgevoerd. Deze tests zijn uitgevoerd met ESD versie 5.0.4, op dit moment de meest recente versie. De test omgeving bestond uit de volgende systemen: Windows Server 2012 R2 met Active Directory, Windows Server 2008 R2 zonder additionele rollen, Windows 8.1 Enterprise (x86), Windows 10 (x64, Technical Preview build 9926) en Windows 7 Enterprise (x64 ). Alle machines zijn lid van het domein (aanbevolen voor optimaal gebruik). Zoals eerder vermeld worden Windows 8.1 en Windows 10 niet officieel ondersteund door deze versie van ESD.

 

Installatie en configuratie van ESD

De installatie van de ESD software (de management console) vond plaats op een Windows Server 2008 R2. Op zich kan de software op elke Windows machine draaien en hoeft deze niet op een server te draaien. De software hoeft ook niet echt geïnstalleerd te worden. Het volstaat om de software uit te pakken en vervolgens “ESD.exe” te starten. Dit houdt wel in dat er tijdens het ‘installatie’-proces geen enkele begeleiding is om de software op de juiste manier te configureren. Om de software op de juiste/gewenste manier te configureren dien je het helpbestand te raadplegen.

Om de ESD client op alle te beheren machines te installeren dienen er wat aanpassingen te worden gedaan in de firewall (inbound rule voor de TCP poorten 139 en 445). Zodra dit gedaan is kan ESD gebruikt worden om alle machines binnen het domein/netwerk te zoeken en vervolgens kan de ESD client naar alle gevonden machines gestuurd worden zonder dat hiervoor een apart software distributie systeem gebruikt hoeft te worden.

De configuratie van de ESD agent (client) kan gedaan worden via de ESD console. De ‘ESD Agent’ configuratie is onderdeel van het hoofdscherm en kan hier niet uit verwijderd worden. Het zou handiger zijn om deze configuratie ergens in een menu te stoppen omdat je dit waarschijnlijk maar een enkele keer nodig hebt en het nu onnodig ruimte gebruikt in de ESD console (al is dit gedeelte wel volledig inklapbaar).

ESD Agent in Console
ESD Agent in Console

 

Computer Items

Onder ‘Computer Items’ staan alle computers die binnen het domein/netwerk gevonden zijn. Vanaf deze plek is het mogelijk om de ESD agent te installeren op 1 of meerdere gevonden computers. Het is niet duidelijk of het ook mogelijk is om te zien op welke machines de ESD agent al geïnstalleerd is. Er bestaat zoiets als een kolom met de naam ‘Agent Report’ maar deze staat op ‘No’ voor alle machines, ook degene waar een ESD agent op draait.

ESD Install Agent
ESD Install Agent

Onder ‘Computer Items’ is het mogelijk om te werken met verschillende, zelf aan te maken, categorieën. Op deze manier kan er onderscheid gemaakt worden tussen machines op basis van bijvoorbeeld configuratie of locatie. Op dit moment is het categorieën systeem echter nog erg beperkt. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een samengestelde lijst te krijgen van alle computers zodra ze onderverdeeld zijn in de verschillende categorieën. Het is ook niet mogelijk om een applicatie installatie te koppelen aan een bepaalde categorie. Indien het categorieën systeem verder uitgewerkt wordt zie ik hier veel mogelijkheden voor die de bruikbaarheid van ESD flink zullen verbeteren.

 

Installation Items

In de ‘Installation Items’ sectie kunnen meerdere soorten applicatie installaties worden toegevoegd. De types die in versie 5.0.4 ondersteund worden zijn: Windows Installer (MSI), Setup executable, Microsoft App-V 4.x, Microsoft App-V 5.x, Microsoft App-V 5.x Connection Groups, VMware ThinApp, Netwerk executables en snelkoppelingen. Het toevoegen van een nieuwe applicatie installatie is erg eenvoudig.

Kies het gewenste installatie type, geef aan of het een computer-of user-based installatie betreft, wijs de installatie file aan en klik op ‘Finish’. Hierna wordt het ‘Installation Item’ aangemaakt en geopend zodat je nog wijzigingen kunt aanbrengen. In het ‘Installation Item’ kunnen veel zaken nog aangepast worden. Zo is het bijvoorbeeld onderstaande allemaal mogelijk:

  • De keuze om de installatie zichtbaar of onzichtbaar te laten draaien
  • Het bepalen van de installatie, reparatie en verwijder commando’s
  • Het toevoegen van voorwaardelijke componenten
  • Het beëindigen van lopende processen op de doelmachine (erg nuttig indien bepaalde applicaties of services afgesloten moeten worden voordat de installatie kan beginnen)
  • Het bepalen van het moment van installatie (tijdens inloggen, op aanvraag, direct of met een gepubliceerde snelkoppeling)
  • Het toewijzen van de installatie aan computers, individuele gebruikers of AD groepen
  • Het instellen van een ‘verloop’ datum
  • Het zetten van rechten op objecten (indien een applicatie schrijfrechten nodig heeft in een bepaalde folder kunnen deze rechten gezet worden via het ‘Installation Item’)
  • Het bepalen van beperkingen (beschikbare ruimte die nodig is voor een installatie, een bepaald type processor, welk besturingssysteem)
ESD Installation Item Deployment Options
ESD Installation Item Deployment Options

Door het grote aantal mogelijkheden die geboden worden in het ‘Installation Item’ kan het wel wat verwarrend zijn en moet je goed weten waar je mee bezig bent. Het ‘Membership Options’ veld (waar computers, gebruikers en groepen kunnen worden toegevoegd of worden verwijderd) is een vrij-wijzigbaar veld waardoor de mogelijkheid tot het maken van fouten toeneemt.

Het toevoegen van VMware ThinApp applicaties vergt wat extra handelingen. Er wordt namelijk wel een ‘Installation Item’ aangemaakt maar zonder commandline. Het zou mooi zijn als ESD de mogelijkheid biedt om tijdens installatie de applicatie lokaal neer te zetten (of op de netwerk drive te laten staan) en een snelkoppeling aan te maken. Als extra optie zou ESD kunnen aanbieden om bestandassociaties aan te maken.

 

Het distribueren van applicaties

Zodra aan een ‘Installation Item’ machines, gebruikers en/of groepen zijn toegewezen kunnen deze gevonden worden als je in de ESD console het ‘Installation Item’ uitklapt. Het zou logischer zijn om deze items zichtbaar te maken in het rechtergedeelte van de console zodra je het ‘Installation Item’ selecteert maar dat is niet het geval. Rechtsklikken op ‘Installation Item’ geeft de beheerder de mogelijkheid tot ‘Remote Install’, ‘Remote Repair’ en ‘Remote Remove’. Zodra er op ‘Remote Install’ geklikt wordt vindt de installatie, in tegenstelling tot een product als SCCM, direct plaats.

Razendsnel een package toevoegen en distribueren met ESD

 

Conclusie

Natuurlijk zijn er een aantal zaken die beter hadden gekund. Met name op het gebied van indeling kan er nog wel wat verbeterd worden en ook het categorieën systeem is zeker voor verbetering vatbaar. Al met al doet ESD wel wat het beloofd. Het is een lichtgewicht product, het is flexibel en portable en installeert applicaties in een oogwenk.

De meeste van de bovenstaande zaken zijn besproken met de makers van ESD, Provolve IT. Een aantal van de gevonden bugs, suggesties en verbeterpunten zal worden verwerkt in de komende release van ESD (versie 5.1) en de overige suggesties en verbeterpunten worden meegenomen voor een toekomstige versie van ESD. De verwachting is dat ESD 5.1 in het 4e kwartaal van dit jaar beschikbaar zal worden gemaakt.

Yuri Verhoeks, Fikira BV