Intake

De intake wordt vaak onderschat, maar is in onze ogen de belangrijkste taak binnen het application packaging-proces. Als u de eerste stap niet goed uitvoert, is het vrijwel onmogelijk aan het einde van het traject een goed package op te leveren. U kunt de intake zelf uitvoeren of in samenwerking met onze packaging-specialisten. Tijdens de intake beschrijft u of Fikira in detail hoe de applicatie geïnstalleerd moet worden en ook hoe deze geconfigureerd wordt. Verder beschrijft de intake alles wat nodig is om de applicatie naar de wensen van de eindgebruiker of beheerder te laten werken. Onze engineers weten wat een goed package nodig heeft en kunnen u ter plaatse adviseren. Zo weet u zeker dat uw wensen en eisen uitgevoerd zullen worden.

Tijdens de intake inventariseren wij uw:

  • Sources;
  • Installatiehandleiding;
  • Licentiesleutels;
  • Eventuele hardware;
  • Wensen van de eindgebruiker.

Al deze informatie moet er zijn, voordat het package gemaakt kan worden. De duur van de intake is volledig afhankelijk van de complexiteit van de applicatie en uw organisatie.

Packaging

Tijdens het Packaging proces wordt het daadwerkelijke package gemaakt. Het voldoet exact aan de in de intake beschreven wensen en eisen. Afhankelijk van uw eisen, wensen en de gekozen dienst, kiest u voor het soort package. Dit kan een conventioneel package zijn in MSI-formaat of een gevirtualiseerde applicatie (Microsoft App-V, VMWARE ThinApp, Citrix XenApp).

Het packagen van applicaties is niet moeilijk maar vereist wel veel ervaring. Een ervaren package engineer zal “schonere” packages maken. Onervaren engineers laten veelal registry keys of files achter die niets met de applicatie te maken hebben. Deze keys kunnen de stabiliteit van uw desktop-omgeving verzwakken en zelfs leiden tot een totale uitval. De specialisten van Fikira hebben veel ervaring met het maken van schone packages en het maken van scripts waardoor uw desktop-omgeving optimaal presteert.

Bij conventionele packages is het opsporen en oplossen van conflicten een belangrijk onderdeel van het packaging-proces. Voor bijna ieder conflict is een oplossing. De uitdaging is dat deze juist wordt toegepast. De packages mogen tijdens de productie geen problemen veroorzaken. Conflicten die niet zomaar opgelost kunnen worden, zijn veelal keuzes. Denkt u aan verschillende applicaties die dezelfde extensie claimen, zoals .Pdf. Het kan ook voorkomen dat dezelfde applicaties in verschillende versies op een systeem geïnstalleerd worden. Dankzij een peer-to-peer quality review, waarbij packagers elkaar onderling controleren, verhoogt Fikira de kwaliteit van de packages.

UAT

Tijdens de user acceptance test (UAT) wordt het package gecontroleerd. Gedurende deze fase betrekken we de gebruiker en/of applicatiebeheerder na de intake weer bij het package-proces. De gebruiker of beheerder keurt het vervolgens goed of af.

Een UAT-engineer zet de software klaar op een productie-like werkstation en nodigt de gebruiker of beheerder uit voor een test. Als u dit wilt, kan deze test ook zonder onze UAT-engineer plaatsvinden, in uw eigen testomgeving.

Als de tester een fout constateert, dan controleren wij of deze fout ook optreedt als de applicatie geÏnstalleerd wordt op een werkstation met de installatiehandleiding. Als de fout terecht is, dan wordt deze door ons aangepast.

De UAT test dus of datgene wat in de intake beschreven is, daadwerkelijk werkt. Vanuit de UAT kan de klant bepalen of het package geschikt is om in de automatiseringsomgeving uit te rollen.

Deployment

Als de UAT succesvol verlopen is, kan het package in productie ingezet worden. De deployment word vaak gedaan door de beheerders uw organisatie. Fikira kan u ondersteunen door deze beheerders op te leiden. Zo weet u zeker dat zij goed omgaan met de distributietool en de packages. Uiteraard kunnen wij ook voor langere tijd beheerders beschikbaar stellen, die u dit werk uit handen nemen.